Linda Jurmu : Skogen

Linda Jurmu : Skogen

Jag har en ateljé på Bergmans gjuteri i Karlskoga. Mitt konstnärskap präglas av rörlig konst, mekaniska konstruktioner och installationer. Teknik, el och olika styrsystem har varit en del av mitt skapande de senaste 20 åren. Men, det bor också en tecknare i mig och i perioder så gör jag enbart det.

Tror på konsten som en viktig spelare i det offentliga rummet. Nyfikenhet inför olika uttryck, discipliner och den konstnärliga processen som går från skiss till verklighet driver mig framåt.

Mötet med konst får gärna börja med förvirring men sluta med eftertanke. Som att först kliva in i en skog, för att senare tänka ”men här står jag ju mitt i ett konstverk”

Utbildning
2002-2007 MFA Fine Arts, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
2000-2002 Örebro Konstskola, Örebro