Lena Jerlström Varande

Textilskulpturer av Lena Jerlström i skyltfönster

Naturen med djur och växter har alltid gett mig tillgång till fantasin
och leken där jag kan bygga olika världar, där drömmar får rum,
där frågor kan utforskas, där vi tillåter oss att vara på väg utan givna svar
men kanske snuddar vid något som vi ännu inte kunnat formulera.

Växandet, förgängligheten och själva varandet som människa och
samhälle med dess tillgångar, brister och förutsättningar är ämnen
som jag ofta söker former och en ton för. Jag arbetar mestadels
med textila material i skulpturala uttryck och installationer som rör
sig i gränslandet mellan det figurativa och abstrakta.

Lena Jerlström     https://lenajerlstrom.se/